Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3. W ramach ww. projektu realizowane były następujące działania:

1.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, których celem było uzupełnienie braków edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej.  
2.    Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oparte na metodzie pracy projektowej PBL  (problem based learning). Wykorzystanie innowacyjnej metody pozwoliło nie tylko na  rozwój  kompetencji językowych uczniów, ale również umiejętności uniwersalnych, w szczególności: korzystania z różnych źródeł informacji, planowania, podejmowania decyzji  i pracy w zespole.  
3.    Warsztaty z języka angielskiego z Native Speaker. Zajęcia te były świetnym uzupełnieniem nauki języka obcego – pozwoliły na poprawę kompetencji językowych, a przekazane wiadomości z zakresu kulturoznawstwa  poszerzyły wiedzę uczniów. 
4.    Został też zorganizowany wyjazd do Rzeszowa na spektakl w języku angielskim „Charlie – the King”. Celem udziału w spektaklu było umożliwienie uczniom poznania zagadnień kulturowych krajów anglojęzycznych, szczególnie członków  brytyjskiej rodziny królewskiej  oraz tradycji związanych z monarchią. Poprzez udział w spektaklu uczniowie mieli możliwość kontaktu z żywym językiem. Poziom językowy pozwolił młodym widzom ze zrozumieniem śledzić wydarzenia  na scenie i aktywnie w nich uczestniczyć. Przedstawienie pozostawiło w uczniach uczucie satysfakcji wynikające z bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim, a w rezultacie wytworzyło pozytywne nastawienie do dalszej nauki.  
5.    Organizowano również wyjazdy na filmy anglojęzyczne do kina. Głównym celem było kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia wypowiedzi ze słuchu. Oglądanie filmów w wersji oryginalnej z pewnością  przyczyniło się do poprawy wymowy i  wzmocniło płynność językową dzieci. Wyjazdy były też świetną okazją do realizacji innych założeń: kształtowania wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.