Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
W załączniku prezentujemy Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2023/2024.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2022r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022r. szkoła zapewnia dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów do wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii. Podręczniki do religii rodzice muszą zakupić we własnym zakresie.


Pobierz zestaw podręczników .pdf